Wijdenes

Wijdenes is een dorpje in de gemeente Drechterland, onder de rook van Hoorn in de kop van Noord-Holland.

Wijdenes dankt zijn naam waarschijnlijk aan een Scandinaviër Roelof van Wienesse. Hij bouwde er een kasteel en woonde er van ca. 820 tot 890. Hierna volgde het tijdperk van de Roomse rechters. Zodoende werd Wijdenes een Rooms kerkdorp met als beschermheilige Sint Ludgerus. In die periode is er een klooster gebouwd voor de orde der Karmelitessen. Het stuk grond waar het ooit heeft gestaan heet nu nog de Cloosterweide. 

Vanaf 999 heersten de Vrije Westfriezen. Deze werden op hun beurt in 1282 door graaf Floris V (1256-1296) na een mislukte poging enkele jaren eerder, met zijn vloot verslagen tussen Wijdenes en Schellinkhout. Waarschijnlijk heeft deze Floris het kasteel van Roelof van Wienesse veroverd en versterkt. Waar dit kasteel heeft gestaan is niet bekend, maar waarschijnlijk ergens buiten de dijk (in het huidige Markermeer dus) aangezien er in 1434 een nieuwe dijk werd gebouwd, waardoor er ca. 60 hectare land buitendijks kwam te liggen. Floris V heeft ook kasteel Radboud in Medemblik gebouwd. 

In 1500 stonden er ongeveer 100 huizen in Wijdenes. Tot 1970 was Wijdenes, samen met Oosterleek en Schellinkhout een zelfstandige gemeente. Vanaf deze tijd valt het onder Venhuizen, samen met Hem, Oosterleek en Schellinkhout. Tot de plaats behoren de buurtschappen Wijmers, Twuiver, Kraaienburg en de Molentjes. Per 1 januari 2006 is Wijdenes bij de gemeente Drechterland gaan horen omdat Venhuizen en Drechterland zijn samengevoegd.

Oude geschreven namen van Wijdenes zijn: Widenesse (1311), Widenes (ca. 1513), en Wijnes (1637). De dialectische uitspraak is Woidenes, maar ook wel Venès. De betekenis van de naam Wijdenes is meestal een aanduiding voor een wijde (brede of uitgestrekte) nes (=drassig, buitendijks land). 

Volgens Claes Nanninga, een geschiedschrijver uit de 17e eeuw, heeft Wijdenes, of een deel daarvan, tussen 1285 en 1321 Nieuwer Wikke geheten, aangezien na een dijkdoorbraak de bevolking zich op een nieuwe plaats moest vestigen.

 De school

Vanaf het schooljaar 2002 – 2003 maakt de Roelof van Wienesse gebruik van een nieuwe huisvesting. Er wordt lesgegeven in moderne, lichte lokalen. Het schoolgebouw is uitstekend geïsoleerd, waardoor extreme kou of hitte buiten blijft.