Schoollied Roelof van Wienesse

Er staat een school in Wijdenes-nes-nes
Daar krijgen heel veel kinderen les-les-les

In lezen, schrijven enzovoort
Zoals dat op een school toch hoort

Maar er zijn ook veel leuke dingen
Als schoolreisjes en liedjes zingen

Wij staan ook voor een ander klaar
We zijn een team zo met elkaar

We gaan voor tienen, niet voor zesse
Op de Roelof van Wienesse!