Ouderraad

De ouderraad van de Roelof van Wienesse vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad bestaat uit (ongeveer)7 ouders van leerlingen. De leden denken en werken mee aan de feesten, activiteiten en evenementen voor de leerlingen. De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage die voor deze activiteiten worden gebruikt. De ouderraad zet zich onder andere in voor:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Kleuterfeest
  • Afscheid groep 8
  • Voorbereiding schoolreisjes
  • Sportevenementen
  • Groepsuitjes

Samenstelling ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders en één of twee leerkrachten. Alle ouders die zich willen inzetten, kunnen meedoen. Er is geen maximaal aantal leden en geen minimale periode van deelname. Lid worden kan op ieder moment van het jaar.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar, meestal in de avond. Denk je er aan lid te worden van de OR, dan kun je een keer vrijblijvend naar een vergadering komen.

Jaarvergadering
De boekhouding van de ouderraad wordt door niet-leden gecontroleerd.  De ouderraad verantwoordt de inzet van de ouderbijdrage tijdens een jaarvergadering of tijdens een gecombineerde informatieavond van MR, leerlingen en team.

Bankrekeningnummer ouderraad:
rekeningnummer ouderraad: Ouderraad RVW School   –  NL15 RABO 0372 8033 77

Contact
Heeft u vragen, kritiek, ideeën of feedback? Je kunt ons mailen op orroelofvanwienesse@gmail.com. Of spreek een van de leden persoonlijk aan.