In de aula is al iets te zien van het thema dat we woensdag gaan starten: sprookjes en mythen. Waar we in de onderbouw vooral de focus leggen op de sprookjes van Grimm, gaat de bovenbouw aan de slag met mythen en sagen.