Beste ouders / verzorgers,

In de downloads de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Hierin o.a.:

Een kleine aanvulling op het vakantierooster

Afscheid juf Yvonne

Oudergesprekken intekenen

Groep 1 / 2 en 3 – groep 1 /2 en 2 / 3

Mr oudergeleding

Verkeersveiligheid

Hallo en dag

Ik hoop dat u onze nieuwsbrief steeds met interesse heeft gelezen,

Ingrid