Beste ouders / verzorgers,

In de downloads nieuwsbrief 2. Hierin vindt u nieuws over:

  • kijken in de klas (en de inloop);
  • verlofaanvragen – graag goed lezen!;
  • Parro;
  • de jaarkalender;
  • vrijwillige ouderbijdrage;
  • 7 Habits;
  • de studiemiddagen schooljaar 23-24;
  • nieuws voor groep 7 en 9 mbt de doorstroomtoets en het VO;
  • nieuws vanuit Drechterland ivm themabijeenkomsten;
  • in de herhaling: de typcursus.

Veel leesplezier.

NB. In de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat er nog één studiedag moest worden gepland vanuit Present. Dit wordt 18 okt as.

Ingrid