Beste ouders / verzorgers,

In de bijlage nieuwsbrief  2.

Ik weet dat ik vaak (te) uitgebreid ben. Ik zal proberen te letten op de lengte van de stukjes en op de lengte van de hele nieuwsbrief. Er zijn gewoon te veel dingen te vertellen en te veel activiteiten om trots op te zijn.

De informatie direct over de groep van uw kind(eren) ontvangt u natuurlijk via de leerkracht(en).

In deze nieuwsbrief:

– data

– Corona nieuws

– parro

– wijzigen gezinsgegevens

– info-middagen nieuwe schooljaar – kijkmiddagen

– schoolzwemwedstrijden

– eu-schoolfruit

– Kanjertraining en klassenkracht – ook praktische info

– studiemiddagen

– informatie toetsen en overgang naar het voortgezet onderwijs groep 7 en 8

– nieuws van buiten school

Veel leesplezier!

Ingrid

NB denkt u om het invullen van de ouderhulpbrief? (Parro bericht 3 sept. jl.)