Een korte nieuwsbrief voor alle drie de locaties gelijk.

zonnige groet,
Ingrid