In de downloads vindt u:

Onze jaarkalender; deze geeft ouders / verzorgers vooral praktische informatie. 

Het jaarverslag; dit is de verantwoording naar ouders, bestuur en inspectie. Hierin
staan de plannen voor een schooljaar, e.e.a. wordt periodiek geëvalueerd en het
verslag is de onderlegger voor vervolgplannen. 

De schoolgids van onze school: deze bevalt heel veel extra informatie over onze
school en ons onderwijs. Een document om door te bladeren of op ‘zoektermen’ na
te slaan.

De schoolrapportage m.b.t. de besteding van het NPO gelden is ter inzage
beschikbaar via de Mr en de school. Dit betreft een werkdocument. Dit document
zal gedurende de komende twee schooljaren (en waarschijnlijk ook daarna) steeds
worden bijgesteld.