Beste ouders / verzorgers,

In de downloads nieuwsbrief 19. Het klopt deze is een week te vroeg.

Maar, ivm het nieuws wat hier in staat mag dat volgens mij.
In deze nieuwsbrief vindt u:

  • de klassenindeling en leerkrachttoewijzing;
  • het vakantierooster met de studiedagen en studiemiddagen;
  • de evaluatie schooljaar 23-24 en de plannen voor schooljaar 24-25.