Downloads

Nieuwsbrieven

Icoon

Nieuwsbrief 13

Icoon

Nieuwsbrief 12

Icoon

Nieuwsbrief 11

Icoon

Nieuwsbrief 10

Icoon

Nieuwsbrief 9

Icoon

Nieuwsbrief 8

Icoon

Nieuwsbrief 7

Icoon

Nieuwsbrief 6

Icoon

Nieuwsbrief 5

Icoon

Nieuwsbrief 4

Icoon

nieuwsbrief 3

Icoon

Nieuwsbrief 2

Algemeen

Icoon

info GGD Hollands Noorden

Icoon

Privacy verklaring Present

Icoon

Privacyreglement Present

Icoon

Poster

Icoon

Jaarverslag en Opbrengstenkatern 2018-2019

Jaarkalenders en Jaarplannen

Icoon

Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan is een vier jaren plan opgesteld in overleg met het bestuur, de MR en het team. In ons schoolplan staan strategische keuzes en de (grote) lijnen van de plannen voor de komende jaren. De meer exacte vertaling staan in de jaarverslagen welke met het team en Mr besproken worden.

Icoon

Schoolgids 2019-2020

Ieder jaar zullen wij de laatste versie van onze schoolgids op deze pagina plaatsen. Hierin vindt u achtergrondinformatie over de school, zorg, externe betrokkenen, de verantwoording en opbrengsten van ons onderwijs en nog veel meer.

Icoon

Jaarkalender 2019-2020

Ieder jaar maken wij een nieuwe versie. Hierin vindt u praktische gegevens en data (voor zo ver deze al bekend zijn)

Vooraanmeldingsformulier

Icoon

Vooraanmeldingsformulier