Downloads

Nieuwsbrieven

Icoon

nieuwsbrief 12

veel leesplezier!

Icoon

Thuisonderwijs en noodopvang update 4

Veel leesplezier!

Icoon

Update 3 - januari 2021

Over thuisonderwijs en noodopvang een nieuwe update. Fijne dag!

Icoon

Update 2 - januari 2021

Natuurlijk met de beste wensen en vooral gezondheid voor het nieuwe jaar! Veel leesplezier en een fijne dag.

Icoon

Nieuwsbrief 7b - december 2020

Ik wens u veel leesplezier en een gezellige pakjesavond.

Icoon

Nieuwsbrief 5 - oktober 2020

Ik wens u een fijne dag!

Icoon

Nieuwsbrief 7

Icoon

Nieuwsbrief 6 november 2020

Ik wens u een fijne en zonnige dag en veel leesplezier!

Icoon

nieuwsbrief 4 oktober 2020

Een fijne dag en veel leesplezier gewenst!

Icoon

Nieuwsbrief 3

Icoon

Nieuwsbrief 2

Icoon

Nieuwsbrief 1

Icoon

Nieuwsbrief 1 - augustus 2020

We zijn weer begonnen! En dus is er ook weer een nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Icoon

Update 11: we mogen weer!

We mogen allemaal weer naar school! In deze update meer informatie over hoe we dat gaan doen.

Icoon

update 10

Zoals u van ons gewend bent een update met de actuele stand van zaken.

Icoon

Updates corona tijdperk

Hier vindt u de eerste serie updates nadat de scholen moesten sluiten vanwege het coronavirus.

Algemeen

Icoon

Talenten en meerkunners

Als toevoeging op de schoolgids 20-21.

Icoon

Protocol weglopen van school

In dit protocol leggen we u uit wat de te volgen procedure is voor de school en ouders.

Icoon

Jaarverslag en opbrengstenkatern 2019-2020

Icoon

Schoolgids 20-21

In onze schoolgids vindt u actuele informatie over ons onderwijs en de zorg voor onze leerlingen.

Icoon

info GGD Hollands Noorden

Icoon

Privacy verklaring Present

Icoon

Privacyreglement Present

Icoon

Poster

Icoon

Jaarverslag en Opbrengstenkatern 2018-2019

Jaarkalenders en Jaarplannen

Icoon

Jaarkalender 20-21

Elk jaar maken we een nieuwe jaarkalender voor ouders en betrokkenen.

Icoon

Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan is een vier jaren plan opgesteld in overleg met het bestuur, de MR en het team. In ons schoolplan staan strategische keuzes en de (grote) lijnen van de plannen voor de komende jaren. De meer exacte vertaling staan in de jaarverslagen welke met het team en Mr besproken worden.

Vooraanmeldingsformulier

Icoon

Vooraanmeldingsformulier