jaarverslag

Het jaarverslag is de verantwoording naar ouders, bestuur en inspectie. Hierin staan de plannen voor een schooljaar, e.e.a. wordt periodiek geëvalueerd en het verslag is de onderlegger voor vervolgplannen.

Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan is een vier jaren plan opgesteld in overleg met het bestuur, de MR en het team. In ons schoolplan staan strategische keuzes en de (grote) lijnen van de plannen voor de komende jaren. De meer exacte vertaling staan in de jaarverslagen welke met het team...