De School

Wij zijn een school met ambitie ,een school met visie en met ruimte en begeleiding voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben als ook voor meer-kunners en meer-begaafden. De school staat midden in het dorp, alle kinderen kennen elkaar en ouders/verzorgers  en kinderen ontmoeten elkaar op school én buiten school. De Roelof van Wienesse  is onderdeel van de brede school  in Wijdenes. 
Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden en veiligheid vanuit de methode de vreedzame school, maar vooral vanuit de visie dat thuis en school elkaar versterken en er samen zijn voor de kinderen. De werkwijzen vanuit de 7 gewoontes (7 Habits van Stephen Covey) spelen een grote rol in aanpak, begeleiding en (eigen) verantwoording en motivatie. Dit vraagt creativiteit, een open cultuur en lef om dingen los te laten of juist uit te proberen. Op school wordt door groot en klein veel samen gewerkt en samen geleerd vanuit thema’s en creatieve projecten.  
De school kent een continurooster van vijf gelijke schooldagen van 8.30 – 14.15 uur.

Onze visie:         WAT als ik het zelf kan
                               wat ALS ik het zelf kan
                               wat als IK het zelf kan
                               wat als ik HET zelf kan
                               wat als ik het ZELF kan
                               wat als ik het zelf KAN

Voor een persoonlijke rondleiding en gesprek, kunt u contact opnemen met de school / directeur (Ingrid van Heezen).
Adres: Molenweg 27 – 1608 EC Wijdenes 
telefoon: 
0229 501306 
e-mail:
directie.roelofvanwienesse@openbaaronderwijspresent.nl

Weet u al dat dit de school is voor uw zoon/dochter,
dan kunt u altijd een aanmeldformulier bij onze school halen.