nieuwsbrief

Beste ouders / verzorgers, In de bijlage nieuwsbrief 4. Hierin vindt u info over: ziekmelden en verlofaanvragen;schoolfruit;rots en water training;online magazine ouders;duik – cultuuronderwijs;Kinderboekenweek;buitenschoolse activiteiten. veel...

Beste ouders / verzorgers, In de downloads nieuwsbrief 3. Hierin vindt u o.a. informatie over: – de versoepelde richtlijnen; excursies en ouders in school – de studiemiddag; – cultuur educatie en DUIK – de Kinderboekenweek – korte...

nieuwsbrief 2

Beste ouders / verzorgers, In de bijlage nieuwsbrief  2. Ik weet dat ik vaak (te) uitgebreid ben. Ik zal proberen te letten op de lengte van de stukjes en op de lengte van de hele nieuwsbrief. Er zijn gewoon te veel dingen te vertellen en te veel activiteiten om...

documenten algemeen

  In de downloads vindt u: Onze jaarkalender; deze geeft ouders / verzorgers vooral praktische informatie.  Het jaarverslag; dit is de verantwoording naar ouders, bestuur en inspectie. Hierinstaan de plannen voor een schooljaar, e.e.a. wordt periodiek geëvalueerd en...

nieuwsbrief 1

In de downloads vindt u nieuwsbrief 1. Een zeer uitgebreide, interessante, volle nieuwsbrief zoals meestal aan het begin van het schooljaar. Wij hopen dat u ook dit jaar weer de tijd kunt vinden om al het nieuws en de nieuwtjes goed bij te houden. Veel...

In de downloads de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. Jemig, wat is het jaar snel gegaan. In de nieuwsbrief vindt u nieuws over o.a.: – onze schoolfotograaf – de oudergesprekken; – de laatste weken van dit schooljaar – de formatie en...