Bredeschool 't WijdeNest

Wist u dat wij een nieuwe website hebben? Vanaf vandaag kunt u ook online ons programma bekijken en reserveringen plaatsen voor activiteiten van Brede School ’t WijdeNest.
Kijk op www.hetwijdenest.nl via de computer of uw telefoon en tablet en reserveer online een plekje bij een van onze activiteiten!  

Brede School- activiteiten kunnen onder en na schooltijd plaatsvinden. De meeste Brede School activiteiten vinden plaats in verenigingsgebouw de Wiekslag. Sommige activiteiten vinden plaats op locatie. Tevens organiseert de Brede School binnen-schoolse activiteiten op basisschool Roelof van Wienesse In Wijdenes. 

Brede School ’t WijdeNest is een samenwerking tussen de Brede School partners en maatschappelijke instanties, in Wijdenes bedoeld om de doelgroep 0-99 jaar meer kansen te bieden. Brede School ’t WijdeNest is een samenhangend netwerk van voorzieningen voor kinderen, ouders, volwassenen en senioren. Samen met de partners en vrijwilligers organiseren wij activiteiten welke aansluiten op de visie die de Brede School uitdraagt.