nieuwsbrief 3

In de downloads nieuwsbrief 3. Hierin vindt u nieuws over: zorgen voor en met elkaar, ideeën en opties;nieuws van de OR en MRopbrengsten eerste studiemiddag;7 Habits: klassenmissiesnieuws buiten school. veel leesplezierIngrid

nieuwsbrief 2

Beste ouders / verzorgers, In de downloads nieuwsbrief 2. Hierin vindt u nieuws over: zorg om en voor elkaar;de inloopmiddagen;Parro en verzoek om via Parro gegevens in te vullen;de papieren jaarkalender;tekentijd;trekker banden gevraagd;de studiemiddagen van dit...

diverse jaarstukken

In de downloads vindt u vanaf vandaag:- de schoolgids 22-23- de ouder jaarkalender 22-23- jaarverslag 21-22: evaluatie- jaarverslag 22-23: start- schoolrapportage 21-22 + evaluatie

nieuwsbrief 1

Beste ouders / verzorgers, Allereerst welkom weer allemaal, we gaan er een mooi jaar van maken samen. In deze nieuwsbrief: parro;gym en muzieklessen;ouderinformatie en de jaarkalender;zwemwedstrijden;schoolfruit;aanwezigheid en communicatie;(eind)toetsen;ouder- en...

nieuwsbrief 20

Beste ouders / verzorgers, In de downloads de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hierin o.a.: Een kleine aanvulling op het vakantierooster Afscheid juf Yvonne Oudergesprekken intekenen Groep 1 / 2 en 3 – groep 1 /2 en 2 / 3 Mr oudergeleding Verkeersveiligheid...